خرید پستی جداکننده مرغی سفیده از زرده تخم مرغ

خرید پستی

برای خرید پیامکی کد 19221981 را به شماره 10004410 ارسال کنید

خرید پستی  جداکننده مرغی سفیده از زرده تخم مرغ
خرید پستی  جداکننده مرغی سفیده از زرده تخم مرغ
خرید پستی  جداکننده مرغی سفیده از زرده تخم مرغ
خرید پستی  جداکننده مرغی سفیده از زرده تخم مرغ

خرید پستی  جداکننده مرغی سفیده از زرده تخم مرغ
دستگاهی که در تصاویر می بینید طوری طراحی شده که بدون ضربه زدن به زرده، ابتدا سفیده را در ظرفی جداگانه ریخته و بعد می توانید زرده را از آن جدا کنید.

برای بسیاری از آشپزها، جدا کردن سفیده از زرده، کار آسانی نیست و باعث کثیف کاری شده و دستها به هم می چسبند  اما با داشتن این ابزار ساده، کار آسان می شود. حتی دو تخم مرغ را می توان هم زمان در یک دستگاه یولکر ریخته و کار جداسازی را انجام داد.

قیمت محصول 10000 تومان

خرید پستی

برای خرید پیامکی کد 19221981 را به شماره 10004410 ارسال کنید